U heeft ervoor gekozen om de kosten van de reiniging(en) vooraf te betalen en te verspreiden over maximaal 12 maanden. Op deze wijze betaalt u iedere maand een klein bedrag. Gootschoon.nl is echter geen bank. Wij zijn gespecialiseerd in de reiniging dakgoten en niet in het verschaffen van krediet. Vandaar dat wij een beperking hebben ingesteld met betrekking tot de betalingstermijnen.  Uw maandelijkse betaling zien wij als een voorschot op de reinigingskosten. Nadat wij uw dakgoot gereinigd hebben incasseren wij het resterende bedrag op eerstvolgende incasso-datum.

Wij geven u het volgende rekenvoorbeeld:  U heeft een dakgoot van 12 meter en meldt zich begin maart aan voor reiniging van 1x per jaar. U wilt uw goot in oktober gereinigd hebben. Tot oktober betaalt u maandelijks € 4,92. Nadat de reiniging heeft plaatsgevonden incasseren wij het resterende bedrag.

Op de pagina prijzen kunt u berekenen hoeveel het reinigen van uw dakgoot kost en hoeveel wij u in rekening gaan brengen. Daarnaast ontvangt u van ons een factuur met het te incasseren bedrag.  Normaal gesproken wordt het bedrag rond de 27ste van de maand van uw rekening afgeschreven.

Korting? Indien u er voor zorgt dat uw direct aangrenzende buren zich ook aanmelden, ontvangt u 10% korting op de totale reinigingskosten en uw buren ook!

Vul uw gegevens in

Doorlopende Machtiging – SEPA

Door het invullen van de onderstaande velden en het aanvinken van de onderstaande zogenaamde checkboxen geeft u toestemming aan Gootschoon.nl om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Gootschoon.nl.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

U gaat met Gootschoon.nl een contract aan voor de duur van 1 jaar. Het contract gaat in op het moment van aanmelding en eindigt 1 jaar later. Het contract wordt daarna stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd en is dan opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen. Gedurende de looptijd van het contract verplicht u zich tot de betaling van de totale reinigingskosten en verplicht Gootschoon.nl zich tot het schoonmaken van uw dakgoot.
Door de onderstaande ‘checkbox’ aan te vinken gaat u akkoord met het contract.

6 + 1 = ?